Over ons

Bij veel inwoners in onze gemeente is er onvrede over de negatieve gevolgen van het gemeentelijk beleid. Iedere week kan hierover in de lokale bladen, b.v. de Hallo, gelezen worden. Ook wordt er veel over gepraat en er wordt regelmatig door inwoners ingesproken in de gemeenteraad.

Door deze onvrede over het gemeentelijk beleid zijn er al veel Burgerinitiatieven, Actiegroepen en andere groepen gestart. Het bewijs dat er iets moet veranderen.

Het hoofddoel is allereerst het informeren van de inwoners van Horst aan de Maas en hun attenderen op de consequenties van hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Het is niet bedoeld volledig te zijn. We willen (nu) de aandacht vestigen op hoofdpunten van een aantal bedreigingen die door het huidige beleid van het gemeentebestuur op ons af komen.

Hiermee willen we indirect het beleid van het college van B&W en van de gemeenteraad beïnvloeden. Het beleid moet meer gericht zijn op de inwoners en hun leefomgeving en niet hoofdzakelijk op bedrijven/economie.

Met andere woorden: De directe belangen van de inwoners moeten voorop staan en de economie moet aantoonbaar en direct ten dienste staan van de inwoners.

Mahatma Gandhi heeft hier vele jaren geleden al een verstandige uitspraak over gedaan: 

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.

De doelgroep van het document zijn de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas; niet de politiek.

De keuze is aan ons, als inwoners, om bij de volgende verkiezingen de juiste keuze te maken.

Het roer moet om: Wij willen dat het college van B&W en de gemeenteraad de belangen van de eigen inwoners vooropstelt.
De keuze is aan ons, als inwoners, om bij de volgende verkiezingen de juiste keuze te maken.De informatie van deze website is ook beschikbaar als document.

Volg ons Burgerinitiatief op Facebook.