Ongewijzigd beleid

Ongewijzigd beleid zou ons inziens leiden tot:

  • Meer volbouwen en beschadigen van onze leefomgeving en het buitengebied
  • Meer verkeer in onze leefomgeving[1]
  • Ongezondere leefomgeving[2]
  • Groter effect op negatieve klimaatverandering
  • Meer druk op onze natuur en onze bossen (b.v. het kappen van de bossen in Kronenberg en de effecten van intensieve veehouderij)
  • Meer druk op de woningmarkt, ten koste van de inwoners (duurdere huizen, minder keus)
  • Meer druk op de gezondheidszorg (hoeveelheid huisartsen niet gerelateerd aan de huidige hoeveelheid arbeidsmigranten; patiëntenstop)
  • Meer druk op de arbeidsmarkt; er zijn nu al langdurige tekorten bij onderwijs, gezondheidszorg, horeca, bouw, politie, justitie, industrie, etc.
  • Op den duur, veel meer werklozen (zie hoofdstuk ‘Werkgelegenheid en werkloosheid’)

Het moet anders, het kan anders.

Het roer moet om: De keus is aan ons, als inwoners, om de politici op andere gedachten te brengen of door andere politici te kiezen.


[1] Meer transportbewegingen, meer toeristen die komen en gaan

[2] Meer verkeer, dus meer uitstoot. Er wordt meer stank toegestaan in kernen door een nieuwe norm.