Integriteitsprobleem Rudi Tegels

Ongeloofelijk dat dit integriteitsprobleem pas net voor de verkiezingen naar buiten komt. Dit is zowel de burgemeester als ook partijen, die dit wisten, aan te rekenen. Niet voor niets bestaat Het Roer Moet Om in Horst aan de Maas. Dit persbericht is door meerdere partijen (BVNL, Perspectief, SP, VVD) samen opgesteld. Het is de hoogste tijd voor verandering: STEM BEWUST.

❗ SPOED PERSBERICHT: INTEGRITEITSKWESTIE WETHOUDER TEGELS ❗Er lijkt sprake te zijn van een ernstige integriteitskwestie met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels. Dit betreft onder andere mogelijk misbruik van de machtspositie van de wethouder. De oppositiepartijen BVNL, Perspectief, SP en VVD eisen dat:

1. Per direct een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het functioneren van de wethouder

2. Tegels per direct en gedurende het onderzoek in zijn functie als wethouder en locoburgemeester op non-actief wordt gesteld

Gezien de ernst van de situatie kunnen wij als volksvertegenwoordigers niet langer wachten met dit naar buiten brengen. Wij hebben vanaf het krijgen van meerdere signalen (op donderdag 10 maart) continu burgemeester Palmen de mogelijkheid gegeven zijn kerntaak op te nemen als hoeder van de integriteit. Daar kwam niets uit tot maandagnacht. Afspraken werden niet nagekomen en reactie bleef uit. Pas nadat wij een persbericht hebben opgesteld, en dit hebben aangekondigd bij de burgemeester en de wethouder, zijn de burgemeester en de wethouder maandagnacht met ons komen praten. Wethouder Tegels gaf hierin aan dat de signalen grotendeels kloppen. Hij geeft ook aan dat hij van mening is dat hij niets verkeerd heeft gedaan en zijn functie niet hoeft neer te leggen. In dit nachtelijk overleg gaf burgemeester Palmen aan dat hij van sommige maar niet alle signalen op de hoogte was. Hij geeft ook aan dat er een onderzoek moet komen en wil de kwestie bespreken in het seniorenconvent: het vertrouwelijke overleg tussen alle fractievoorzitters. Wij willen deze kwestie niet in het geheim bespreken. Wij willen transparant bestuur. Wethouder Tegels geeft aan dat hij het onderzoek met vertrouwen afwacht. De burgemeester geeft ook aan dat er naar aanleiding van deze kwestie een onderzoek is geweest door een arbeidsjurist. Dit onderzoek is niet gemeld of bekend bij de fractievoorzitters. In het rapport is volgens de burgemeester geadviseerd dat de wethouder het college moet informeren. Ook dat is niet gebeurd. Wij vragen ons af: waarom wordt er wéér niet geïnformeerd? De raad kan zo niet haar verantwoordelijkheid nemen. Zij krijgen het verhaal wéér niet te horen. Hoe kan de raad het college dan eerlijk beoordelen of controleren? Doordat zowel de wethouder als de burgemeester niét hebben geacteerd (of in ieder geval niet binnen de broodnodige korte termijn) met de kennis die ze hadden, wordt deze kwestie over de verkiezingen getild. Behalve gebrek aan transparant bestuur zou dit gezien kunnen worden als indirecte beïnvloeding van de verkiezingen. Wij willen niets anders dan onze functie uitvoeren als volksvertegenwoordiger. Om onze eigen integriteit te behouden kunnen wij niet anders dan nu hiermee naar buiten komen. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen,Imke Emons (BVNL), Thijs Lenssen (Perspectief), Sonja van Giersbergen (SP) en Yvonne Douven (VVD).

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws