Het Roer moet Om Horst aan de Maas is een nieuw burgerinitiatief dat gestart is door mensen die zich grote zorgen maken over de leefbaarheid in onze mooie gemeente.

Veel inwoners zijn ontevreden over het gemeentelijk beleid, dat meer gericht lijkt op de belangen van bedrijven dan op de belangen van inwoners

Het hoofddoel van dit Burgerinitiatief is de inwoners van Horst aan de Maas attenderen op de consequenties als de gemeente met het huidige beleid doorgaat. We geven informatie over verschillende onderwerpen, zodat inwoners mee gaan denken én beslissen of dit beleid wel zo goed is voor ons allemaal. 

We hopen op een rigoreuze wijziging van het gemeentebeleid na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Met andere woorden: Wij willen dat de directe belangen van de inwoners voorop staan en dat de economie aantoonbaar en direct ten dienste moet staan van de inwoners.

Het Roer Moet Om Horst aan de Maas is politiek onafhankelijk initiatief.

De keuze is aan ons, als inwoners, om bij de volgende verkiezingen de juiste keuze te maken.