Bedrijventerreinen

Er wordt anno 2022 nog steeds gestuurd op meer bedrijven, meer bedrijventerreinen, meer werkgelegenheid, etc. Dat was misschien belangrijk in de vorige eeuw, maar is nu helemaal ongewenst:

  • De beroepsbevolking in heel West-Europa daalt. De tekorten op de arbeidsmarkt lopen op. Zie hoofdstuk ‘Werkgelegenheid en Werkloosheid’.
  • Nederland is al een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met alle problemen van dien
  • Ons leefgebied wordt nog in sneltreinvaart afgebroken, vooral door het volbouwen met industrieterreinen en andere ruimte verslindende ontwikkelingen,
  • Meer industrieterreinen betekent ook meer oppervlakte aan wegen, meer verkeer, etc.

Waarom willen deze bedrijven zich eigenlijk hier vestigen? Dit komt vooral door een overheid, die nog steeds dit soort ontwikkelingen stimuleert, bijvoorbeeld door de grond te goedkoop te verkopen.

Om bedrijven te stichten of om te vergroten gelden de 3 M’s: Markt, Middelen en Mensen. We bedienen voor een deel de Europese markt. Middelen zijn er voldoende voorhanden. Mensen echter niet meer. Dat betekent dat bedrijven dáár gevestigd of uitgebreid moeten worden, waar de markt, middelen en mensen bij elkaar komen. 

Wisten jullie dat:

  • Er al gedachten zijn om, als de Klavertjes (Greenport) volgebouwd zijn, een volgende ring van bedrijventerreinen aan te leggen richting Sevenum?
  • Er al gedachten zijn om naast Californië 1 en 2, een Californië 3 aan te leggen?
  • Er al gedachten / plannen zijn om het gebied tussen de Venloseweg te Horst en de A73 vol te bouwen met industrieterreinen?
  • Er gedacht wordt om een 4 ha groot bedrijventerrein aan te leggen in het buitengebied van Meerlo?
  • Een gebied tussen het spoor naar Eindhoven en de dorpen Kronenberg en America aangewezen is, om in de toekomst eventueel kassenbouw toe te staan.

Dit zijn ernstige bedreigingen voor onze leefomgeving en onze leefbaarheid.

De adviseur van de regering Wouter Veldhuis heeft maanden geleden al geadviseerd om geen grond meer uit te geven voor logistieke gebouwen[1]. Eerst moet er nagedacht worden over de toekomst van Nederland, maar ook over de toekomst van de logistiek. Er wordt verwacht dat er een einde komt aan de grote logistieke stromen vanuit China en het Verre Oosten. En dan zitten we met een volgebouwd Nederland en met heel veel werklozen, waarvan er veel uit het buitenland gekomen zijn.

Ruimte is in Nederland een erg schaars goed. Daar moet iedereen erg zuinig op zijn. Het is dan ook schokkend om te zien hoe de politiek onze schaarse ruimte in sneltreinvaart verkwanselt.

Last, but not least: Wij vinden het onacceptabel dat het college B&W en de gemeenteraad de rechten van inwoners hebben verkwanseld door bevoegdheden over te dragen aan organisaties, zoals Greenport. Wij willen dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheden terugneemt. 

Het roer moet om: Wij willen dat het college van B&W en de gemeenteraad geen nieuwe bedrijventerreinen meer toestaat en de al vergeven vergunningen zoveel mogelijk terugneemt of zodanige voorwaarden stelt, dat de inwoners er iets aan hebben.

Verder willen we dat het collega van B&W en de gemeenteraad de bevoegdheden terugneemt van ontwikkelorganisaties.


[1] Financieel Dagblad 16-10-2021: Zet een stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra.