Veel reacties

We hebben veel positieve reacties ontvangen via email, facebook en telefoon.
Onderstaand bericht is afkomstig van een mede-inwoner die getracht heeft het stuk te plaatsen in de Hallo. Dat is niet gelukt, omdat er teveel ingezonden brieven waren.

Naar aanleiding van een artikel in het plaatselijke blad  van Horst aan de Maas, 20-1-2022 “Burgerinitiatief Het Roer Moet Om HadM”
Dank aan de mensen van dit  burgerinitiatief waarbij we kennis maken over hoe het veel beter kan in Horst aan de Maas. De inzichten waarvan uitgegaan wordt zijn ontleend aan informatiebronnen waar de aarde om vraagt om bewoonbaar te blijven voor nu en de toekomst. De problemen waarmee de burgers in Horst aan de Maas geconfronteerd worden, worden in dit licht bezien. Deze inzichten worden vertaald naar keuzes die om politieke stellingnames vragen zodat vervuiling, verdozing, ernstige overlast en verloedering in de toekomst zullen verminderen in plaats van toenemen.  
Wat zou het zinvol zijn als velen in Horst aan de Maas op een publieksbijeenkomst zouden kunnen kennis maken met de denkbeelden: ”Het roer moet om in Horst aan de Maas” en daarbij zouden kunnen horen hoe de diverse politieke partijen hierover denken. Op de website van deze burgerinitiatiefgroep geven zij hun denkbeelden weer.

Francine Thielen, Horst.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws