Omgevingswet, de Participatie / Omgevingsdialoog, maar toch: Het Roer Moet Om.

In de nieuwe Omgevingswet is participatie (omgevingsdialoog) opgenomen, maar politici en ‘initiatiefnemers’, die hier geen zin in hebben worden op hun wenken bediend.

Bij elke omgevingsvergunningaanvraag kan de initiatiefnemer de vraag over participatie met “nee” beantwoorden. “Nee, er is niet aan participatie gedaan en nee, de samenleving is niet betrokken.” In dat geval, kan de omgevingsvergunning niet geweigerd worden. Elke initiatiefnemer heeft het recht om zelf de inschatting te maken of participatie nuttig of noodzakelijk is voor de aanvraag. Het invullen van ja of nee laat de wetgever vrij. De manier hoe een eventuele participatie wordt ingevuld, wordt ook overgelaten aan de initiatiefnemer. Hier zijn geen regels voor.

Mocht het zo zijn dat het bevoegd gezag vindt dat Participatie bij deze aanvraag echt nuttig of noodzakelijk is dan kan een bevoegd gezag altijd gebruik maken van de Algemene wet bestuursrecht en zelf derden benaderen of een zienswijze procedure opstarten. Maar hoe vaak zal dat gebeuren?

Dit staat allemaal uitgelegd in een presentatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die op Youtube staat: Webcollege ‘Omgevingswet in vogelvlucht’ – YouTube

Heel taaie kost, maar tussen 26,5 en 31 minuten wordt uitgelegd hoe de participatie in elkaar zit.

Alle mogelijkheden zijn aanwezig om hier fout mee om te gaan. Hoe denken de inwoners hoe het huidige College hiermee zal omgaan?

Dit is de reden dat het roer om moet, wij burgers van Horst aan de Maas willen mee denken en actief ons steentje bijdragen om Horst aan de Maas leefbaar te houden.

Dus: stem bewust in maart 2022.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws