Californië

Ben zuinig met ruimte; je kunt maar één keer uitgeven.Het College en het Grondontwikkelbedrijf Californië B.V. zijn blijkbaar in het geheim bezig om in één klap alle resterende grond te verkopen aan één koper.Het gaat om 51 ha. Maar wat zijn de consequenties voor de inwoners? Kan dit energie neutraal? Natuurlijk niet. Omdat op termijn de energie duurzaam opgewekt moet worden betekent dit meer overlast van windmolens en meer zonnepanelen. Komen er weer meer arbeidsmigranten? En wordt weer een mooi landbouwgebied afgepakt van onze eigen landbouwers. Wat blijft er nog aan ruimte over voor de volgende generaties?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws